Hổ Trợ Khách Hàng

* HỔ TRỢ MÁY TÍNH

Phần mềm xử lý phần mềm qua mạng internet Ultraview :ultraviewer 6.0

Phần mềm xử lý phần mềm qua mạng internet AnyDesk : AnyDesk

Phần mềm xử lý phần mềm qua mạng internet Teamviewer 5.0: teamviewer_setup

* HỔ TRỢ CAMERA

KBiVMS for Window (Phần mềm quản lý camera cho máy tính Window): KBiVMS Download

Clip Hướng dẫn cấu hình đầu ghi Kbvision – USA xem qua mạng máy tính sử dung phần mềm KBiVMS …

* Clip hướng dẫn:


KBiVMS for Mac (Phần mềm quản lý camera cho máy Mac OS) : CMS_ios

Clip Hướng dẫn cấu hình đầu ghi Kbvision – USA xem qua mạng bằng điện thoại Androi

Clip Hướng dẫn:

Clip Hướng dẫn cấu hình đầu ghi Kbvision – USA xem qua mạng bằng điện thoại IOS

Clip Hướng dẫn cấu hình đầu ghi Kbvision – USA xem qua mạng bằng Ipad

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.